Етика публікацій

1. Відповідальність та обов’язки редакції

Рішення про прийняття статей до редакції

Редакційна колегія «Збірника наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна»  залишає за собою право приймати статті до друку або відмовити авторові у публікації. У своєму рішенні щодо прийняття до друку або відхилення статті редакційна колегія керується політикою збірника (відповідність науковій спеціалізації), основними вимогами до публікацій тощо. Редакція збірника наукових праць  залишає за собою право відхилити/повернути статтю для доопрацювання, якщо вона не відповідає вимогам або прийняти її до друку, якщо до неї немає зауважень.

Неупередженість

Редакційна колегія приймає до опублікування наукові роботи авторів виключно за їх змістовою відповідністю та правильністю оформлення матеріалів статті незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, політичних поглядів, етнічної приналежності, громадянства автора.

Конфіденційність

Редакційна колегія не розголошує інформацію щодо прийняття або відхилення статті нікому, крім автора(-ів), співавтора(-ів), рецензентів; не розголошуються також персональні дані авторів.

Конфлікти інтересів

Редакція збірника керується Положенням про відмову у публікації наукових статей Комітету Етики Видавництва, коли йде мова про відхилення статті або коригування вже надрукованої роботи.

Неопубліковані матеріали у статті, яку прийнято до редакції, не використовуються членами редакційної колегії для своїх власних досліджень без посилання на автора вже надрукованої роботи. Цікава та корисна інформація з поданих статей може бути використана тільки для ознайомлення та не використовується у власних інтересах.

Рекламування, передрукування та інші маніпуляції не впливають на рішення членів редакційної колегії щодо прийняття статей до друку.

Редакція збірника наукових праць  зобов’язується проводити технічне, наукове, лінгвістичне редагування прийнятих статей.

Редакційна колегія зобов’язується співпрацювати та взаємодіяти з потенціальними та реальними авторами статей, надаючи їм необхідну допомогу та відповідаючи на їх запитання.

 

2. Відповідальність та обов’язки рецензентів

Участь у прийнятті рішень редакції

Рецензент допомагає редакційній колегії «Збірника наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна»  у прийнятті рішень щодо друку або відмови у публікації статті. Окрім цього, рецензент допомагає авторові у коригуванні та вдосконаленні його роботи.

Конфіденційність

Будь-яка наукова робота, що підлягає рецензуванню, розглядається як конфіденційний документ, що не підлягає обговоренню з третіми особами.

Об’єктивність

Рецензування завжди проводиться об’єктивно. Особиста критика авторів є неприйнятною. Рецензенти мають висловлювати свою думку чітко з конструктивними зауваженнями та порадами.

Підтвердження наукових джерел

Рецензенти мають вказати на джерела, автори яких не були зазначені у роботі. Будь-які наукові дані або судження, що були відкриті раніше іншими авторами, обов’язково мають містити посилання на роботу цього автора/авторів. Рецензенти також мають перевірити статтю на плагіат та повідомити членів редакційної колегії про його наявність.

 

3. Відповідальність та обов’язки авторів

Звітність щодо достовірності інформації

Автори, що представляють результати своїх досліджень у статті, мають презентувати їх у відповідності до вимог щодо оформлення статей. Статті мають містити описання основного дослідження та, обов’язково, додаткові дані та посилання на інші роботи, що були використані для проведення дослідження. Наявність хибних або неточних даних є неприйнятною та розцінюється як порушення етики публікації.

Автентичність та плагіат

Автори, що подають свої статті до редакції збірника наукових праць, мають гарантувати достовірність даних, представлених у своїх роботах. У разі використання даних інших науковців автори статей мають зробити посилання на їх дослідження у списку використаних джерел.

Багаторазова публікація однієї статті

Авторам не дозволено подавати до друку статтю, яка раніше вже була опублікована.

Підтвердження наукових джерел

Автори мають указувати на публікації (цитувати), дані яких були використані під час проведення дослідження та написання наукової статті.

Авторство статті

Співавторами статті вважаються ті, хто зробив вагомий внесок у проведення дослідження, якому присвячено статтю. Усі співавтори мають бути ознайомлені з остаточним варіантом публікації та погодитись із ним. Усі співавтори статті мають бути вказаними до подання роботи до редакційної колегії. 

Помилки в опублікованих роботах

Якщо автор статті знаходить значну помилку або неточність у своїй вже опублікованій роботі, він має повідомити про це наукового чи відповідального редактора збірника наукових праць  для пошуку відповідного рішення щодо усунення цієї проблеми (перевидання випуску збірника наукових праць  або публікація відповідних виправлень в іншому випуску збірника).

За весь час існування «Збірника наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна»   на адресу редакції жодного разу не надходило скарг щодо зловживання службовим становищем. Усі проблемні питання, пов’язані із доопрацюванням статей, вирішуються з авторами особисто і відкрито та, зазвичай, не мають суттєвих суперечностей. Жодного разу від авторів статей до редакції не надходило скарг щодо редагування наукових робіт (технічного, наукового, лінгвістичного та ін.).

Редакція «Збірника наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна»   завжди відкрита для побажань та пропозицій (тел. +38-097-214-08-53; e-mail: mvf-2016@ukr.net).