Рецензування

Процедура рецензування статей, поданих до «Збірника наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна»:

1. «Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна» є рецензованим фаховим виданням.

2. Редакційна колегія використовує процедуру подвійного «сліпого» рецензування, де рецензенти і автори не знають один одного.

3. Після попередньої внутрішньої рецензії статті направляються двом зовнішнім рецензентам-фахівцям у галузі педагогіки та методики викладання дисциплін фізико-технологічної галузі.

4. У разі відсутності консенсусу між двома рецензентами стосовно публікації, редакійна колегія звертається до третього рецензента.

5. Після отримання рецензії, дані про прийняття статті до друку відправляються авторові.

6. Коли статті надається дозвіл на публікацію у «Збірнику наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна», авторів просять врахувати  зауваження рецензентів, і прокоментувати рецензію в письмовій формі.

7. Якщо автори не згодні з окремими поправками рецензентів, вони можуть проконсультуватися з рецензентом, який їх запропонував. В окремих випадках третій рецензент може бути запропонований для консультації.

8. Список рецензентів, які співпрацюють із редакційною колегією «Збірника наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна», публікується на нашому сайті та у самому виданні.

9. Рецензії подаються у письмовій формі, оригінали зберігаються в архівах.

 

З метою протидії порушенню авторського права, ми просимо авторів:

• розкрити їх особистий внесок у статті та інституційну приналежність всіх авторів, які беруть участь у публікації;

• вказувати інформацію про джерела, представлені у публікації, внесок науково-дослідного інституту чи інших установ;

• підписати заяву авторського права, яка буде відправлена тим авторам, чиї статті приймаються до друку;

• будь-який натяк про плагіат чи порушення авторського права будуть піддаватися перевірці редакційною колегією.