К_ПНУ ім.І.Огієнка

Про журнал

«Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна» заснований викладачами фізико-математичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в 1993 році, як узагальнення результатів науково-дослідних робіт. З 1995 року збірник  включений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень докторантів, аспірантів, науково-педагогічних та наукових працівників.  26 червня 2021 р. збірник включено до  категорії "Б" наукових фахових видань України (Наказ Міністерства освіти і науки України № 735 від 26.01.2021 р.).

 

З 2012 року збірник індексується  наукометричними базами Google Scholar,  Index Copernicus, CEJSH.

Поточний номер

№ 28 (2022): Концептуальні основи розбудови сучасної природничо-математичної та фізико-технологічної освіти
					##issue.viewIssueIdentification##

Матеріали збірника є відображенням результатів наукових досліджень авторів та набутого ними досвіду з формування природничо-математичної компетентності та світогляду майбутнього фахівця-педагога в умовах STEM-освіти. Змістові викладки у збірнику стосуються: основних ліній розвитку та модернізації природничо-математичної освіти (STEM-освіти); мультидисциплінарності та інноваційної розбудови сучасної природничонаукової освіти; поєднання знаннєвих і цифрових технологій в забезпеченні якісного навчання фахівця фізико-технологічного профілю; розробки та впровадження інноваційних проєктів, програм, методик та технологій в природничонауковій освіті.
Збірник буде корисним для науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, працівникам системи загальної середньої освіти, здобувачам вищої освіти всіх рівнів, а також усім, хто цікавиться розвитком та розбудовою сучасної природничо-математичної та фізико-технологічної освіти.

Опубліковано: 2023-06-07

І. ОСНОВНІ ЛІНІЇ РОЗВИТКУ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ (STEM-ОСВІТИ)

ІІІ. ПОЄДНАННЯ ЗНАННЄВИХ І ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКІСНОГО НАВЧАННЯ ФАХІВЦЯ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

IV. ПРИРОДНИЧОНАУКОВА ОСВІТА: РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ, ПРОГРАМ, МЕТОДИК ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Переглянути всі випуски

На сьогодні видано 28 випусків збірника наукових праць, тематика яких зазвичай стосується проблем підготовки фахівців фізико-технологічного профілю, інноваціям в освітній галузі.

Редакційну колегію збірника складають понад 15 докторів педагогічних та фізико-математичних наук з України, Польщі, Молдови, Словаччини.  Наукові праці збірника друкуються трьома мовами: українською, російською, англійською. Це сприяє обміну досвідом та дає змогу апробації своїх науково-педагогічних досліджень не  тільки вітчизняним науковцям, а й зарубіжним фахівцям в даній галузі. Відтак у збірнику друкують узагальнені результати своїх досліджень науковці України, Польщі, Молдови,  Словаччини.

Збірник адресований науковцям, науково-педагогічним працівникам, докторантам, аспірантам, магістрантам, студентам та усім, хто переймається проблемами  підготовки та становлення майбутнього фахівця освітньої галузі.