НАВИЧКИ, УМІННЯ, ПЕРЕКОНАННЯ: НАЙВИЩІ РІВНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА СВІТОГЛЯДУ ІНДИВІДА

Автор(и)

  • П. С. Атаманчук Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32626/2307-4507.2022-28.40-45

Анотація

Мультидисциплінарність STEM-інтеграційних інновацій сучасної системи природничонаукової освіти орієнтує на результативне і якісне становленням майбутнього фахівця через призму сформованості власного авторського кредо як сутнісного показника його компетентності та світогляду. З кінця 1990-х років проблема підвищення якості освіти фахівця галузі природничих наук стала досить актуальною в освітній політиці багатьох країн Європи. Досвід [3–13; 15; 17–22] підтверджує: реформування природничої освіти на засадах компетентнісного та світоглядного підходів може повноцінно вирішуватися лише за умови комплексного осягнення цієї проблеми, яке передбачає оновлення  державних стандартів (змісту навчання та освітнього середовища), навчальних програм, підручників, посібників, засобів, практичного навчання тощо. Формування природничонаукової компетентності індивіда відбувається у процесі опанування ним сукупності наук, які вивчають природу та її закони. STEM-інтеграція освіти спонукає сучасну мульти-дисциплінарність до необхідності оптимізації процесу розв’язання проблеми управління компетентнісно-світоглядним становленням майбутнього фахівця будь-якого профілю. В публікації доказово ілюструється, що розбудова Нової Української Школи орієнтує на впровадження технологій бінарних цілеорієнтацій (конкретна навчальна дисципліна
+ методика її навчання) як засобу формування цілісного природничонаукового кредо індивіда: забезпечення готовності підлітку, молодої людини, фахівця будь-якого профілю до навчання упродовж усього життя та опанування досвіду людства щодо створення і використання високих технологій в усіх можливих наукововиробничих сферах безпечної інноваційної життєдіяльності людини.
Ключові слова: якість навчання, освітній прогноз, управління навчанням, компетентність, світогляд, навички, уміння, перекон ання.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-07

Номер

Розділ

ІІ. ФЕНОМЕН МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНОСТІ В ІННОВАЦІЙНІЙ РОЗБУДОВІ СУЧАСНОЇ ПРИРОДНИЧОНАУКОВОЇ ОСВІТИ