МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ВИВЧЕННІ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ КВАНТОВОЇ ФІЗИКИ

Автор(и)

  • Л. Ю. Благодаренко Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Ukraine
  • С. Л. Василенко Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32626/2307-4507.2022-28.46-49

Анотація

У статті досліджується проблема забезпечення ефективності вищої освіти України при підготовці фахівців у природничонауковій галузі, зокрема, можливості підвищення рівня викладання дисципліни «Фізика». Наголошено на важливості науки і високих технологій для захисту українського суверенітету та неприпустимості відтоку молодих кадрів з країни. Відзначено, що розв’язання цієї проблеми вимагає модернізації освітнього процесу, особливо при вивченні фізики як основи природничонаукового знання, без ґрунтовного вивчення якої неможливо підготувати кваліфікованого фахівця у галузі будь-якої природничої науки. Визначено, що в структурі курсу фізики закладів вищої освіти курс «Квантова фізика» займає особливе місце, оскільки усвідомлені і засвоєні на належному рівні знання з квантової фізики є важливими для формування у студентів загальної наукової картини світу. Констатовано, що однією з найважливіших цілей в навчанні квантової фізики є системне впродовж вивчення курсу ознайомлення студентів з можливостями і перспективами квантових технологій, а також теоретичними проблемами квантової фізики, розв’язання яких може перевернути уявлення про світобудову. Для підвищення продуктивності засвоєння студентами сучасних проблем квантової фізики запропоновано методичну модель організації освітнього процесу на прикладі проблеми кон файнменту кварків.
Ключові слова: курс «Квантова фізика», природничонаукове знання, методична модель організації освітнього процесу, проблема конфайнменту кварків.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-07

Номер

Розділ

ІІ. ФЕНОМЕН МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНОСТІ В ІННОВАЦІЙНІЙ РОЗБУДОВІ СУЧАСНОЇ ПРИРОДНИЧОНАУКОВОЇ ОСВІТИ