ПОБУДОВА МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

Автор(и)

  • В. В. Мендерецький Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Ukraine
  • У. І. Недільська Подільський державний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32626/2307-4507.2022-28.50-54

Анотація

У статті переконливо доведена важливість створення ефективної методичної системи підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін. Головним завданням сучасної системи навчання є оволодіння методикою цілеспрямованої організації навчального процесу, що надає можливість для різнобічного саморозвитку особистості, підвищує мотивацію для отримання якісної освіти. Складові пропонованої системи формування фахових якостей педагога відрізняються від інших систем навчання такими ознаками: адаптованістю до сучасних освітніх вимог, цілезорієнтованістю організації підготовки майбутнього фахівця, змістовим наповненням, використанням компетентнісно орієнтованого підходу до планування навчального процесу та оцінювання результатів такої діяльності. Подальшого розвитку набуло питання перспективи застосування в навчальному процесі інноваційних систем фахової підготовки. До їх змісту ввійшли навчальні заняття як із використанням традиційних засобів навчання, так і таких, що проводяться за допомогою сучасних засобів та обладнання. Проаналізовані можливості цілезорієнтованого управління фаховою підготовкою майбутніх учителів за умови створення освітнього середовища, що ґрунтується на запровадженні в навчальний процес дослідницьких освітніх технологій, які матеріально забезпечені сучасними засобами навчання, відповідними методичними розробками та навчальними посібниками.
Ключові слова: методична система, підготовка майбутніх учителів, природничі дисципліни, ціле зо рієнтоване навчання, освітнє середовище, інноваційні технології, заклад освіти, якість освіти, навчальний процес.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-07

Номер

Розділ

ІІ. ФЕНОМЕН МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНОСТІ В ІННОВАЦІЙНІЙ РОЗБУДОВІ СУЧАСНОЇ ПРИРОДНИЧОНАУКОВОЇ ОСВІТИ