СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • С.В. Дембіцька Вінницький національний технічний університет, Ukraine
  • М.О. Мястковська Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Ukraine
  • Д.Я. Мястковська

DOI:

https://doi.org/10.32626/2307-4507.2021-27.14-17

Анотація

Сучасна вища освіта переживає етап оновлення, зокрема, переорієнтацію на підготовку кваліфікованих фахівців, креативних, здатних до систематичного підвищення кваліфікації впродовж життя. Виникає об’єктивна необхідність пошуку шляхів активізації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти із врахуванням сучасних інформаційних технологій. У статті проаналізовані інноваційні інформаційні технології, зокрема такі як ігрові, хмарні, технології дистанційного навчання, доповнена та віртуальна реальність. Проаналізовані їх переваги та недоліки, напрямки використання в освітньому середовищі, потенціал щодо активізації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти. Окреслені перспективи подальших наукових розвідок, які полягають в обґрунтуванні педагогічних умов використання сучасних інформаційних технологій як засобу активізації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти.

Ключові слова: професійна підготовка, активізація навчально-пізнавальної діяльності, інформаційні технологій, гейміфікація освітнього процесу, віртуальна реальність, доповнена реальність.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-22

Номер

Розділ

Розділ 1.ПРОБЛЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕДУР УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ