№ 27 (2021): КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА СВІТОГЛЯДУ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ В УМОВАХ STEM-ОСВІТИ

					##issue.viewIssueIdentification##

У збірнику представлено досвід формування природничо-математичної компетентності та світогляду майбутнього фахівця-педагога в умовах STEM-освіти. Змістові викладки у збірнику стосуються: проблеми дослідження інноваційних процедур управління процесами формування природничо-наукових компетентностей та світогляду майбутнього фахівця; шляхів реалізації STEM-освіти в умовах НУШ; концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти); аспектів стандартизації навчального середовища і змісту навчання; технологій навчання природничо-математичних дисциплін у закладах освіти.
Збірник буде корисним для науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, педагогічним працівникам системи загальної середньої освіти, здобувачам вищої освіти усіх рівнів, а також усіх, хто цікавиться питаннями розвитку STEM-освіти.

Опубліковано: 2022-01-22

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

Розділ 1.ПРОБЛЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕДУР УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

Розділ 2. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ STEM-ОСВІТИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Розділ 3. КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ (STEM-ОСВІТИ): АСПЕКТИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

Розділ 4. ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ