МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ГАЗОВИХ ЗАКОНІВ НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

  • Д.О. Піменов Бердянський державний педагогічний університет, Ukraine
  • Г.О. Шишкін Бердянський державний педагогічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32626/2307-4507.2021-27.111-116

Анотація

Для опису газових законів використовують образні фізичні та математичні моделі явищ та процесів, що  вивчаються. Глибоке розуміння фізики неможливе без формування у здобувачів освіти вміння читати та будувати графіки залежностей між фізичними величинами, зокрема термодинамічними. Наявність графічних ілюстрацій процесів, які представлені у будь-яких термодинамічних координатах, сприяє підвищенню наочності та пізнавального інтересу. Наше дослідження присвячене проблемі формування у студентів-фізиків та учнів старших класів закладів середньої освіти вміння читати, будувати та перебудовувати графіки термодинамічних залежностей у будь-які термодинамічні координати на основі використання цифрових технологій. У роботі використовували авторську комп’ютерну програму для імітаційного моделювання процесів, що відбуваються в газах. Результати дослідження представлені у вигляді графіків та таблиць. Зміни параметрів газу з одночасним знаходженням відповідних математичних залежностей дає можливість здобувачам освіти наглядно представляти взаємозв’язки між фізичними величинами. В сучасних умовах такі імітаційні моделі є ефективним засобом навчання фізики як при аудиторній, так і при дистанційній формах навчання.
Ключові слова: цифрові технології, газові закони, імітаційне моделювання, віртуальне освітнє середовище,  навчальний експеримент, графічні завдання, дистанційне навчання.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-22

Номер

Розділ

Розділ 3. КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ (STEM-ОСВІТИ): АСПЕКТИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА