ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У ПРАКТИКУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

Автор(и)

  • А.В. Ткаченко Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Ukraine
  • В.Г. Гриценко Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32626/2307-4507.2021-27.39-41

Анотація

У статті розглядаються актуальні питання підготовки студентів – майбутніх вчителів фізики та інформатики до професійної діяльності у сучасній українській школі. Проаналізовано перспективні напрями розвит кута оновлення системи вищої освіти Україні у сегменті підготовки педагогічних кадрів, які б відповідали вимогам сьогодення та виокремлено найважливіші чинники, що обумовлюють зміні та перетворення у вітчизняній освіті. Показано, що нинішній процес становлення нової системи освіти України перебуває в стані переоцінки цінностей і зорієнтований переважно на входження у світовий освітній простір, що супроводжується суттєвими змінами в педагогічній теорії і практиці освітнього процесу. Також у статті зроблено наголос на доцільності і важливості оновлення змістового контенту фахової підготовки майбутніх вчителів з урахуванням тенденцій інформатизації та цифровізації суспільства взагалі та у зв’язку з активним впровадження хмарних технологій в освітньому процесі зокрема. Представлено можливі шляхи впровадження технології змішаного навчання у практику методичної підготовки майбутніх вчителів фізики та інформатики. Запропоновано змістовий модуль «Технологія змішаного навчання» (14 год), який реалізується у межах обов’язкової освітньої компоненти «Методика навчання шкільного курсу фізики у старшій школі» для освітнього ступеня «магістр». Представлено зміст навчальних занять з цього модуля, наведено програмні результати навчання та фахові компетентності, які формуються і розвиваються у студентів під час вивчення цього модуля.
Ключові слова: технологія змішаного навчання, підготовка майбутніх вчителів фізики та інформатики, методика навчання фізики.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-22

Номер

Розділ

Розділ 1.ПРОБЛЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕДУР УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ